MENU SẢN PHẨM
MENU BÀI VIẾT
SẢN PHẨM HOT
BÀI VIẾT HAY QUÁ
ĐỐI TÁC
TỶ GIÁ

Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ r

16/03/2017 15:40

- Loại PLC có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485.
- Số chân MPU: 14 (8DI/4DO).
- Số I/O tối đa: 480.
- Dung lượng chương trình: 16k steps.
- Thanh ghi dữ liệu: 12k words.
- Tích hợp hai ngõ Y0 - Y2 làm ngõ ra xung tốc độ cao 100Khz và Y1 - Y3 tốc độ 10Khz độc lập.
Ứng dụng cho điều khiển có truyền thông Ethernet hoặc kết nối với HMI Ethernet

Chia sẽ qua twitter bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua MySpace bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua google bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua LinkedIn bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua facebook bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua stumbleupon bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua icio bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua digg bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua yahoo bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua yahoo bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua yahoo bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ rChia sẽ qua yahoo bài: Thay thế, lập trình tất cả các loại PLC. Liên hệ: PLC Delta DVP-SE là dòng PLC Delta có hệ thống mạng hoàn chỉnh nhất, tích hợp cổng mini USB, Ethernet và 2 cổng truyền thông RS-485. Tíc hợp hai ngõ r
Bản quyền © 2012-2018 thuộc TheGioiCongNghiep.org. Giữ toàn quyền.